backTop
Xem bản đồ Khách sạn Khánh Linh
x
Khách sạn Khánh Linh

Khách sạn Khánh Linh, 232 Nguyễn Tất Thành, Tp Pleiku, Gia Lai
Phone: 0269 373 5555 - Fax: 0269 3822326
Email: hotelkhanhlinhgl@gmail.com
©2016 by Khanh Linh Hotel